Start | Mindfulness | Meditation | Ledarskap | Skola | Om mig | Resurser | Kontakt

 

Meditation för friskvård

Meditation är en metod för avspänning, stresshantering och personlig utveckling som kommit att bli allt mer spridd och vedertagen. Buddhistisk meditation är en konkret metod för att arbeta med sitt sinne och sitt förhållningssätt till sig själv och omvärlden. Meditation syftar till att utveckla medvetenhet, självkännedom, känslomässig positivitet och självförtroende.

Grunden för all meditation är att öva sig i att vara medvetet närvarande i sin egen upplevelse. Utifrån denna medvetenhet har man större möjligheter att agera kreativt och konstruktivt i relation till sin livssituation. Meditation har vetenskapligt belagda effekter för att motverka stress. Medvetenhetsövningar grundade på buddhistisk meditation används inom de nyaste riktningarna inom kognitiv beteendeterapi.

Jag erbjuder kurser i meditation som en del av arbetsplatsens friskvårdsprogram. Den meditation jag lär ut har sitt ursprung i en buddhistisk tradition och livssyn, men kan tillämpas som metod oavsett vilken livsåskådning man har. Jag lär ut två meditationstekniker. Den ena fokuserar på andningen och syftar till att utveckla större medvetenhet, lugn och koncentration. Den andra fokuserar på känslolivet och syftar till att hantera negativa känslor och utveckla positiva känslor och relationer till andra. Den andra tekniken är särskilt väl lämpad för personer som i sitt arbete har krävande relationer till klienter/brukare.

Ola Lundström - Revita utbildning och utveckling