Start | Mindfulness | Meditation | Ledarskap | Skola | Om mig | Resurser | Kontakt

 

Utbildning i mindfulness

Aktuellt: Retreat för mindfulnessinstruktörer  19 - 23 april
Läs mer här!

Mindfulness - den nya strömning inom beteendeterapin som på olika sätt utforskar medvetenhet som verksam komponent inom olika typer av behandling, har fått allt större uppmärksamhet och även empiriskt stöd de senaste åren (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction, DBT - Dialektisk beteendeterapi, ACT - Acceptance And commitment Therapy, MBCT - Mindfulness Based Cognitive Therapy). Dessa nya utvecklingar inom beteendeterapin har i varierande grad influerats av buddhistiska principer för medvetenhet och buddhistiska meditationstekniker.

Jag erbjuder främst psykoterapeuter och personal inom psykiatri utbildning som fördjupar deras förståelse av och därmed möjlighet att tillämpa mindfulness på ett effektivt sätt.

Utbildning i mindfulness kan innehålla
buddhistisk teori om medvetenhet och buddhistisk psykologi
undervisning i mindfulness- och meditationstekniker
hur man arbetar med svåra känslor och hinder i meditation
tillämpning av medvetenhet i klientarbete

Tidigare uppdragsgivare: Umeå Universitet (utbildning i kognitiv psykoterapi)
Stockholms Läns Landsting (vuxenpsykiatri och barnpsykiatri).

Ola Lundström - Revita utbildning och utveckling