Start | Mindfulness | Meditation | Ledarskap | Skola | Om mig | Resurser | Kontakt

 

Ola Lundström

Jag är utbildad gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap. Jag har även utbildning i lösningsorienterat förändringsarbete och samtalsmetodik, socialt nätverksarbete, psykopedagogiskt arbetssätt och sociologi. Jag är utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) av professon Mark Williams och har även gått kurser i ACT - Acceptance and Commitment Therapy och Breathworks - Mindfulness Based approaces to Pain and Illnes.

Jag har bland annat arbetat som kurator med inriktning på förebyggande verksamhet inom skola, socialtjänst och vuxenpsykiatri. Jag har också arbetat som lärare på komvux och vårdgymnasium och utbildat personal inom vuxenpsykiatri.

Jag har 25 års erfarenhet av meditation och personlig utveckling utifrån ett buddhistiskt perspektiv och undervisar i meditation och buddhism på Stockholms buddhistcenter.

Jag har hållit ett flertal kurser i mindfulness för personal inom främst barn- och vuxenpsykiatri. Jag har också varit fast engagerad på utbildningen i kognitiv psykoterapi på Umeå universitet, där jag haft en sex dagars utbildning i mindfulness.

Referenser
Susanne Johnson, psykolog, Umeå universitet, 070-221 33 00.
Anders Sjöberg, lärare på Stockholms Buddhistcenter, 070-789 66 94.
Sören Persson, LRF (tidigare VD för Svenskt Sigill), 08-787 53 89

Ola Lundström - Revita utbildning och utveckling