Start | Mindfulness | Meditation | Ledarskap | Skola | Om mig | Resurser | Kontakt

 

En medveten skola - ett program för social och pegagoisk utveckling i skolan, baserat på mindfulness

Jag utgår från det program för mindfulness i skolan som har utvecklats inom Mindfulnesscenter, av dr Ola Scehnström, Peter Fowelin och Ulla-Karin Lundgren.

Strävan är att hitta former för att lära ut och tillämpa mindfulness som utgår från och är möjliga att tillämpa i skolans verklighet, med de begränsningar i tid, utrymme och resurser som man har att arbeta med. 

Programmet  innehåller komponenter som; medvetenhetsövningar för lärare, medvetenhet som förhållningssätt i klassrummet, medvetenhetsövningar för elever, medveten kommunikation och medvetna värderingar.

Kontakta mig om du är intresserad av att veta mer eller vill få en introduktion till modellen på den skola du arbetar på.

Ola Lundström - Revita utbildning och utveckling